Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Servis Service Desk slouží k dokumentování problémů při výstavbě či správě budovy. Usnadňuje tak komunikaci mezi  uživateli  projektu v Bim.Pointu, kteří mají kompetenci problémy řešit.

Servis Service Desk eviduje úkoly, závady a dotazy.

...

Okno umožňuje vybírat nebo vytvářet karty jako v ostatních oknech aplikace Bim.Point. Karta slouží k výběru parametrů tiketu tj. sloupců tabulky databáze Servis Service Desku např. Řešitel, Datum vyřešení, Popis, Sledující, Autor. První karta v okně Servis Service Desk je Výchozí předem nastavená. Další karty si můžete vytvořit podle potřeby kliknutím na ikonu č. 4.

...

Nový tiket založíte klikem na první ikonu v horní liště okna „Nový Servis Service Desk tiket“ (viz ikona č. 1).

...

Propojení s tiketem lze provést ve všech dolních oknech aplikace BIm.Point (v Listech, Dokumentech, Upozornění, a Servis Service Desku) kliknutím na ikonu „Připojit vybraný prvek k tiketu“ (viz ikona č. 2).       .

...

To funguje tak, že vyberu element (prvek, dokument, tiket nebo alert) v seznamu a poté kliknu na tuto ikonu. Tím se přepnu automaticky do okna Servis Service Desku, kde se ukáže seznam tiketů, které souvisí s tímto elementem.

...