Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nastavit si můžete vstupní jazyk, který chcete v aplikaci používat. Upravit lze také název společnosti a datum plnění smlouvy s Bim.Pointem.

...

Statistika

 Přehled o celkové velikosti ifc souborů, počtu souborů a nahraných dokumentů ve společnosti naleznete ve statistice.

...

Projekt

 V jedné společnosti zakládáte  jednotlivé projekty. Jejich počet není omezen, záleží na smluvních podmínkách s Bim.Pointem. Projekt slouží k nahrávání IFC souborů, k hromadnému nahrávání dokumentů, úpravě stromové struktury, zakládání uživatelských parametrů a k nastavení uživatelský práv. Jednotlivé postupy budou vysvětleny.

...

Datový typ—zvolíte si formát parametru (číslo, celé číslo, text, datum aj., seznam, url, boolean, email, uživatel)

IFC typ —UP lze přiřadit k ifc typu prvku (např. IFCDoor, IFCWindow), UP se objeví jen u tohoto typu prvku, pro ostatní nelze toto UP vyplnit.

...

Po úpravě xls nahrajete zpět do Bim.Pointu kliknutím na „Přidat soubor“ a poté na „Nahrát soubor“. Pak zaškrtnete pole u nahraného souboru a kliknete na „Importovat“. Zde musíte kliknout na Přidat a vyplnit umístění pole a název listu z xls, který chcete importovat. Po vyplnění polí kliknete na tlačítko OK.

...

Natavení Nastavení Priority, Typy, Parametry:

...

  • Kliknete na „Přidat nový“

  • Zapíšete název parametru a jeho InternalName (nesmí obsahovat diakritiku, mezeru a velká písmena).

  • Vyberete datový typ parametru (datum, číslo, celé číslo, testtext, URL, seznam, boolean, email, uživatel).

  • Kliknete na Uložit

...

Upravit položky Typu a Statusu provedeme výběrem záložky v Dokumenty > Statusy dokumentů (nebo Typy dokumentů). Editaci provedete kliknutím na modrý název položky > Upravit. Pro Přidání nové položky kliknete na „Přidat nový“.

 

Kontakt

support@bimsupport@bim-point.com