Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nastavený pohled lze uložit, na výběr je několik typů:

 

Typy uloženého pohledu

Kompletní = kamera + viditelné prvky + obarvení prvků + řezová rovina

Kamera = jen kamera (natočení pohledu)

Viditelné prvky = uloží jen viditelné prvky, skryté nezobrazí

Obarvené prvky = pouze obarvení prvků

 

Image RemovedImage Added