Demo Beta - tipy k vyzkoušení

Obsah

Evidence pracovníků

Kontakty na pracovníky, pracovní pozice

 Modul Sety – karta Evidence – set Pracovníci → aplikovat; Přejít do modulu List – karta Evidence Pracovníci → Ikona Zobrazit aktuální výběr.

Přehled všech pracovníků ve firmě, informace o pozici pracovníka, email, telefonní číslo.

Možnost filtrování konkrétního pracovníka.

Umístění pracovníka

Modul Sety – karta Evidence – set Pracovníci → aplikovat; Přejít do modulu List – karta Evidence Pracovníci → parametr Pracovník → zadám jméno pracovníka např. „Novotný“ – Ikona Přiblížit k vybranému - vybrat vyfiltrovaného pracovníka v Listu

Zobrazení pracovníka v 3D

Přehled obsazených a prázdných pracovních míst

Modul Pohledy – karta Evidence – pohled Pracovníci obsazenost → aplikovat

V 3D zobrazení barevně odlišeny stafážníci – modrý obsazené pracovní místo, červený volné pracovní místo

Evidence IT zařízení

Přehled IT zařízení ve firmě

Modul Set – karta Evidence – set IT-PC → aplikovat; Přejít do modulu List – karta Evidence IT – parametr Pracovník Není prázdný

Přehled o využitých PC, pracovník PC, čísla PC, datum pořízení a záruky

Umístění IT zařízení

Modul Set – karta Evidence – set IT-PC → aplikovat; Přejít do modulu List – karta Evidence IT – parametr Pracovník Není prázdný - zrušit Multi výběr → ikona Přiblížit k vybranému – modul List – vybrat PC

Zobrazení PC v 3D

Sledování data záruky IT zařízení

Modul Alert – alert Datum záruky IT – spustit alert – 2x poklikat na alert

Vyhodnocení data záruky u IT zařízení, barevně odlišeno:  červeně po záruce, oranžově 30 dní do konce záruky, zeleně v záruce

Nahlášení závady PC

Modul List – vybrat PC se závadou filtrem např. dle pracovníka nebo označení – ikona Připojit vybraný prvek k tiketu – vybrat typ Závada – Pokračovat – vyplnit tiket

Evidence nábytku

Sledování stavu nábytku

Modul Set – karta Evidence – set Nábytek stoly → aplikovat; Přejít do modulu List – karta Evidence nábytek – parametr Stav

Umístění nábytku

Modul Set – karta Evidence – set Nábytek stoly → aplikovat; Přejít do modulu List – karta Evidence nábytek - zrušit Multi výběr → ikona Přiblížit k vybranému – modul List – vybrat stůl (např. dle evidenčního čísla nebo  stavu)

Nahlášení závady stolu

Modul List – vybrat stůl se závadou filtrem dle Stavu – ikona Připojit vybraný prvek k tiketu – vybrat typ Závada – Pokračovat – vyplnit tiket

Evidence automobilů

Sledování platnosti technické kontroly

Modul Alert – alert Automobil technická platnost – spustit alert – 2x poklikat na alert

Vyhodnocení data platnosti technické, barevně odlišeno:  červeně po platnosti, oranžově 30 dní do konce platnosti technické, zeleně platná technická

Kontrola rezervace a zaparkování automobilu

Modul Set – karta Evidence – set Automobily → aplikovat; Přejít do modulu List – karta Rezervace – ikona Zobrazit aktuální výběr

Vyplněný pracovník znamená, kdo automobil nyní používá. Nevyplněný pracovník – automobil je dostupný k zapůjčení, u automobilu Odkaz na mapu, kde je automobil zaparkován.

Údržba technických zařízení kanceláře

Evidence zařízení (plynoměr, hasicí přístroje, klimatizace, sanita) a přehled o stavu

Modul Set – karta Údržba – set Sanita → aplikovat; Přejít do modulu List – karta Údržba – ikona Zobrazit aktuální výběr – Parametr Stav zvolit filtr Není prázdný

Zobrazení závady sanitární techniky

Nahlášení závady sanity

Modul Set – karta Údržba – set Sanita → aplikovat; Přejít do modulu List – karta Údržba – ikona Zobrazit aktuální výběr – Parametr Stav zvolit filtr Není prázdný; V 3D vypnout ikonu Multi výběr; V modulu List vybrat sanitu se závadou – ikona Připojit vybraný prvek k tiketu – vybrat typ Závada – Pokračovat – vyplnit tiket

Sledování data platnosti revizí

Modul Alert – alert Platnost revizí TZB – spustit alert – 2x poklikat na alert

Vyhodnocení data platnosti revize, barevně odlišeno:  červeně po platnosti, oranžově 30 dní do konce platnosti revize, zeleně platná revize

Přehled úklidových prostorů

Zjištění podlahové plochy pro úklid dle povrchů

Modul Set – karta Úklid – set Úklid-podlahy; Přejít do modulu List – karta Údržba – ikona Zobrazit aktuální výběr – v parametru Typ vyhledat test dlažba

V dolní modré liště v modulu List celková podlahová plocha dlažby k úklidu.

Přehled místností pro úklid, zápis poznámek

Modul Set – karta Úklid – set Úklid-místnosti; Přejít do modulu List – karta Údržba

Pro zobrazení místností v 3D použít ikonu Zobrazit vše  nebo ikonu Skrýt/Zobrazit vše –Type zvolit IFCSpace – Action zvolit Zobrazit

Plochy oken

Modul Set – karta Úklid – set Úklid-okna; Přejít do modulu List – karta Údržba

Přehled všech oken a jejich ploch, ve spodní modré liště v modulu List celková plocha oken.