Výběr a otevření modelu

Po přihlášení do aplikace se objeví okno se seznamem nahraných projektů.
Kliknutím na jméno projektu se zobrazí nahrané ifc soubory. Velké ifc soubory jsou navíc rozděleny na tzv. wexbimy. Jednotlivé wexbimy si můžete vypínat a zapínat, čímž zapínáte a vypínáte jednotlivé části souboru.

Projekt otevřete kliknutím na „Run“.
Rozdělení na wexbimy (jednotlivé části modelu rozdělené na ifctypy) je užitečné hlavně u velkých modelů. Vypnutím nepotřebných částí se zrychlí načtení modelu a následná práce s modelem.


(Vypínání a zapínání jednotlivých částí modelu můžete měnit i v přímo otevřeném modelu a to v okně „IFC Files“.)
Pokud již máte otevřený model a chcete otevřít jiný, klikněte na název modelu uprostřed horní lišty a vyberte „change“.
Tím se dostanete zpátky do seznamu projektů.