Vložení dokumentu

Dokument můžete přiložit k jakémukoli prvku v modelu nebo kategorii prvků.
Vyberete prvek (buď ve stromové struktuře nebo kliknutím na něj přímo v modelu) a v okně DOCUMENTS kliknete na ikonu New Document.
Otevře se okno pro výběr dokumentu.
Po vybrání dokumentu se Vám otevře karta Document, v které můžete vyplnit vlastnosti a parametry dokumentu, podle kterých lze pak dokumenty filtrovat.

V horní části karty v kolonce “Relation” vyberete, jestli chcete dokument připojit ke konkrétnímu prvku nebo k celé ifc kategorii, do které prvek patří.

Dokument lze v kartě přehrát za aktuálnější kliknutím na zelené tlačítko “Upload and Replace”.
Dokument můžete stáhnout přímo z okna Documents na řádku dokumentu vpravo dole nebo kliknutím na ikonu „Download“ v DOCUMENTS.
Jestli má vybraný prvek nebo skupina prvků nějaký přiložený dokument, zjistíte v kartě Current Set v okně Documents. Kliknutím na prvek v modelu nebo ve stromové struktuře se v kartě Current Set zobrazí přiložené dokumenty k tomuto prvku.

Dokument může mít také vlastní uživatelské parametry User properties. Vyplníte je v kartě dokumentu. Pokud potřebujete přidat uživatelské parametry,  kontaktujte naši podporu.