DOKUMENTY (DOCUMENTS)

Okno Documents slouží ke vkládání dokumentů, k jejich filtrování a vyhledávání.

Dokumenty lze filtrovat dle parametrů zadaných v kartě dokumentu (Status, Validity, Type, Title, Document Number, Tags, Admin Person, Description). Parametry Created By, Created On, Last Edited By, Last Edited On, File Size a File Type se vyplňují automaticky.

Seznam vyfiltrovaných dokumentů lze vyexportovat do excelu nebo vytisknout.

Můžete si vytvořit vlastní uživatelské karty a v nich nastavit vlastnosti, podle kterých chcete filtrovat—příkazem Settings. Návod na vytváření karet Vytváření vlastních uživatelských karet