Uživatelská práva

Jednotlivým uživatelům lze zamezit nebo povolit prohlížet, upravovat a vkládat dokumenty, vlastní uživatelské parametry, upozornění a servis desk.

Pro dokumenty lze nastavit oprávnění pro prohlížení, úpravu, přidávání a mazání. Lze nastavit různá oprávnění pro typy dokumentů (pro revize, výkresy, smlouvy atd.) u jednoho uživatele.

U uživatelsky editovatelných parametrů a alertů lze nastavit právo na prohlížení nebo úpravy.

Uživatelské parametry mohou být rozděleny do kategorií. Oprávnění lze tak nastavit pro určitou kategorii parametrů.

Pro Servis Desk lze uživatelská práva nastavit pro prohlížení, editaci, přidávání, odstranění nebo povolit uživateli všechny tyto možnosti.

Pro jednotlivá uživatele na jednom projektu se tak můžou určit různé omezení, které budou pro jejich práci v aplikaci nastavena. Např. pro správce budovy budou nastavena oprávnění tak, aby mohl upravovat a vkládat uživatelské parametry v kategorii Správa. Pro dokumenty bude mít nastaveno oprávnění tak, aby mohl upravovat a mazat jen dokumenty typu Technický list a Revize. Dalším příkladem může být např. investiční oddělení, pro které bude vše nastaveno jen pro prohlížení.

 

Pro nastavení oprávnění kontaktujte naši podporu support@bim-point.com.

 

 Přehled nastavení oprávnění: