MĚŘENÍ (MEASUREMENT)

Měření aktivujete ikonou ve 3D okně.

Můžete měřit libovolné vzdálenosti. Kurzor se při měření chytne plochy, na kterou ukazuje.

Naměřená vzdálenost se promítne do půdorysné roviny (čára Vp). Vzdálenosti bodů se také promítnou na průmětny (čáry Vx, Vy, Vz).

Detaily k měření vidíte v novém okně vpravo — „Měření“.

V okně „Měření“ zjistíte vlastnosti prvků, na kterých leží chycené body — BOD 1 a BOD 2, a naměřené hodnoty V, Vp, Vx, Vy, Vz.

 

V ikoně “Nastavení” na 3D okně můžete vzhled zobrazených čar a jejich hodnot upravit (např. tl. čar, barvy čar, velikost hodnot).