Nástroje pro práci s 3D modelem

Touto funkcí vybíráte postupně prvky v modelu nebo v okně TREES. Všechny vybrané prvky zůstanou v modelu zvýrazněné.
Vybrané prvky si pak můžete zobrazit ve vašem nastaveném filtru v okně LISTS kliknutím na ikonu Show CurrentSet. Vidíte tak další vlastnosti vybraných prvků.

Otáčet modelem lze pomocí dvou ikon: Fixed Orbit a Free Orbit.

Klikněte na ikonu a poté do modelu. Za stálého držení levého tlačítka myši a posouváním otáčíte modelem.
Fixed Orbit je vázaná rotace se zachováním směru osy z.
Free Orbit otáčí je volná rotace ve všech směrech.
Posouvání modelu provedete buď pomocí ikony Pan nebo držením kolečka myši a posouváním.
Z této skupiny ikon a také ikona pro přiblížení modelu (Zoom on Dragging) je vždy jedna stále aktivní. Nelze je všechny vypnout a to pro možnost stále s modelem hýbat.

Zvětšení a zmenšení modelu lze provést ikonou Zoom on Dragging nebo také kolečkem myši.
Aplikace také umí přiblížit vámi vybraný prvek a to pomocí ikony Zoom to selected. Nejprve kliknete na tuto ikonu, poté na prvek, který chcete vidět a to buď ve filtru v okně LISTS nebo v okně TREES na ID prvku.
Ikonou Zoom to all zobrazíte celý model.

Ořezávání funguje tak, že řežete model vždy jednou rovinou, která je vidět jako přímka. Oříznutí modelu se provádí pomocí ikony Clipping. Kliknutím na tuto ikonu a poté do místa, kde chcete řezat, se zobrazí červená přímka. Přímku natočíte na požadovaný směr řezu. Skryje se ta část modelu, ve které je kurzor myši.
Zpět na původní neořezaný model se vrátíte ikonou Reset Clipping.

Pomocí ikony Hide one on click můžete skrýt jeden prvek nebo celou kategorii ifc typů prvků ikonou Hide by type on click. Vše vrátíte zpět ikonou Show all.
Postupuje se tak, že nejprve kliknete na ikonu pro skrývání a potom klikněte do modelu na prvek, který chcete skrýt.
Vše skryté zobrazíte zpátky ikonou Show All. Tím se zobrazí vše co je v modelu. Zobrazí se i ty prvky, které byly v počátečním zobrazení skryty (např. místnosti—kategorie ifcspace).

Ikonou Hide/Show All lze skrýt nebo zobrazit prvky stejného ifc Typu výběrem ze seznamu. Lze tak pracovat i se skupinou prvků, které jsou vybrané ve filtru nebo multivýběrem - skupina „Selected“, nebo neoznačené „Not Selected“.

Pro lepší vyhledávání prvků lze model celý zprůhlednit. Prvky, které vyberete jsou zvýrazněné a lze je vidět přes jiné prvky.
Tato ikona slouží i k navrácení zase do původní neprůhledné podoby.

Skupinu prvků společného ifc typu nebo skupinu “Selected” můžete celou obarvit na jednu barvu ikonou „Change All Color“. Obarvení lze vrátit zpět kliknutím na Reset Appearance.

Chcete-li vrátit pohled na model do původního stavu, v jakém byl po jeho otevření, klikněte na ikonu s domečkem. Zrušíte tím všechna obarvení, oříznutí, skrytí…

V nastavení lze změnit:
barvu pozadí,
barvu zvýraznění vybraného prvku,
míru zprůhlednění modelu,
velikost ikon
přidat barvy pro funkci Change All Color

Tlačítko Krok zpět a Krok vpřed funguje na funkce pro práci s 3d modelem. O krok zpět tak můžete vrátit   výběr prvku, obarvení prvku, skrytí a zobrazení prvku, zprůhlednění a ořez. Nemůžete tím vrátit zpět vložení dokumentu, alert, nastavení listu, servis desk ani sety a pohledy (na tyto funkce se to nevztahuje). 

Viz kapitola Okno MĚŘENÍ. Můžete měřit libovolné vzdálenosti. Kurzor se při měření chytne plochy, na kterou ukazuje. Naměřená vzdálenost se promítne do půdorysné roviny. Detaily k měření vidíte vpravo v okně „Měření“.

 

 

.