STROMOVÁ STRUKTURA (TREES)

Zobrazuje stromovou strukturu modelu, podle kategorií prvků (např. podlaží, místnosti, ifctyp,
rodina, ID prvku).

 

 

 

Stromovou strukturu lze zobrazit v několika variantách. Možnost výběru naleznete v Settings.

Pořadí prvků podle variant:

Default

ifcProject
ifcSite
ifcBuilding
ifcBuildingStorey
IfcSystem
IfcSpace
Type
Family
FamilyType
Instance

By Ifc File

ifcProject
ifcSite
ifcBuilding
file (fyzicky nahraný ifc soubor)
ifcBuildingStorey
ifcSystem
ifcSpace
Type
Family
FamilyType
Instance

By Type

ifcProject
ifcSite
ifcBuilding
Type
Family
FamilyType
Instance

By Level

ifcProject
ifcSite
ifcBuilding
ifcBuildingStorey
Type
Family
FamilyType
Instance

By System

ifcProject
ifcSite
ifcBuilding
ifcSystem / IfcGroup
Type
Family
FamilyType
Instance

 

Každý řádek stromové struktury má zatržítko pro zobrazení a skrytí v 3D modelu. Lze tak skrýt
např. celou budovu a zobrazit jedno patro budovy.

Zatržítko standardně vybírá a odvybírá celou podřízenou větev.

Kliknutím na položku pravým tlačítkem myši lze zapnout/vypnout souhrnnou položku bez ovlivnění
stavu prvků v podřízené větvi stromu, lze také rozbalit a sbalit souhrnnou položku.

Práce s prvky stejného typu