LISTY (LISTS)

Zobrazuje seznam prvků v modelu, umožňuje filtrování prvků a jejich vyhledávání.

 

  • Primárně je nastavena karta Current Set, která zobrazuje seznam prvků, které označíte v modelu nebo v okně TREES.

  • Můžete si vytvořit vlastní uživatelské karty a v nich nastavit vlastnosti, podle kterých chcete filtrovat—příkazem Settings. Návod na vytváření karet https://bim-point.atlassian.net/wiki/spaces/BQA/pages/683016264

  • Pod seznamem uprostřed je vidět počet všech prvků v seznamu. Pokud je v seznamu více než 50 prvků, má seznam více stránek.

  • V seznamu lze filtrovat rozbalením roletového okna u vlastnosti podle nastavených skupin (např. Any, Empty) nebo napsáním do prázdného pole část hledaného textu a potvrzení entrem. Diakritika, malá a velká písmena se nerozlišují.

Seznam lze exportovat do Excelu (soubor xls).
Můžete vyexportovat celý seznam, nebo příslušnou stránku seznamu prvků.

Parametry s číselnou hodnotou se v seznamu sčítají na liště dole.

Lze exportovat také soubor pro tisk.
Pomocí ikony Show CurrentSet se v seznamu zobrazí jen ty prvky, které jsou označené v modelu.

Vyfiltrované prvky v okně LISTS lze hromadně vybrat a tím je i zvýraznit v modelu a to ikonou Page Selection. Funkce nabízí jak výběr tak odvýběr prvků. Ikona se objeví po aktivaci ikony Multi-Select Mode v okně 3D prohlížeče.

Nejprve vyfiltrujte požadované prvky a zapněte Multi-Select Mode, poté klikněte na ikonu Page Selection—Select Curent Page. Vybrané prvky se v 3D modelu zvýrazní.

Takto vybrané prvky lze i obarvit nebo vybranou skupinu skrýt/zobrazit.