UPOZORNĚNÍ (ALERT)

Upozornění (Alert) umožňuje sledování vybraného parametru prvku nebo dokumentu a hlídat si tak např. blížící se termíny revizní kontroly nebo stav dodávky apod. Parametr můžete sledovat v okně upozornění nebo můžete nastavit pravidelné zasílání e-mailu o stavu na emailovou adresu. Parametr můžete sledovat u všech prvků v modelu nebo u určité skupiny prvků, kterou vyfiltrujete pomocí dalších parametrů.

První karta Přehled je seznam všech nastavených upozornění uživatele.

Jednotlivé upozornění zobrazíte dvakrát kliknutím na příslušný řádek upozornění v Přehledu. Upozornění se tak otevře v nové kartě.

ALERT video

Nastavení Upozornění

Klikněte na ikonu Nové upozornění, objeví se okno pro nastavení Upozornění:

  1. V kartě Všeobecné zadejte:

· Název upozornění

· Aktivní—zaškrtnutím políčka aktivní bude upozornění viditelné v kartě přehledu, nezaškrtnuté políčko znamená, že upozornění nebude viditelné v přehledu (můžete ho vidět pouze když ve filtru Aktivní vyberete Neaktivní

· Sdíleno—zaškrtnutím políčka Sdíleno budou Vaše upozornění vidět a moci používat i ostatní uživatelé modelu

 

2. V kartě Hlavní parametr zadejte:

· Typ objektu—výběr IfcItem znamená, že chcete sledovat parametr prvku, variantu Dokument vyberete pokud chcete sledovat parametr dokumentů

· Kliknutím na zelené pole Vyberte vlastnost vyberete parametr, který chcete sledovat. Lze vybrat jakýkoli parametr jakéhokoli typu, i uživatelsky editovatelný parametr

· V dalších polích se automaticky vyplní název a kategorie vybraného hlavního parametru

 

3. Karta Filtr

V kartě Filtr můžete omezit prvky pro hlídaný parametr. (Např. chcete hlídat termíny revizní kontroly jen u hasících přístrojů, nastavíte tedy podmínky filtru tak, aby vybral jen prvky, které obsahují v názvu hasící přístroj). Parametry s číselnou hodnotou lze ohraničit navíc podmínkami větší , menší, rovná se apod.)

 4. Karta Pravidla a podmínky

Zde nastavíte pravidla pro hlavní parametr.  Dle typu hlavního parametru (může být Datum, Číslo, List, Ano/Ne, Text) se objeví nabídka nastavení hranic pro hodnoty parametru. Dle nastavených podmínek budou hodnoty hlavního parametru obarveny na tyto tři barvy:

červená = prošlé

oranžová = v ochranné lhůtě, hodnota se blíží limitu, dle zadaného odstupu (Diference)

zelená = bezpečně v termínu, bezpečná hodnota

Pokud bude jediný prvek v barvě červená, pak barva záložky karty (Tab) bude také červená a v kartě Přehled bude řádek příslušného upozornění také červený, aby uživatel hned viděl, že se něco děje.

  5. Karta Plánovač

V plánovači nastavíte, jak často bude upozornění automaticky zasíláno systémem. Na výběr jsou odesílání denně, týdně, měsíčně a v určité dny v týdny. Vždy určíte konkrétní den a hodinu.

 6. Karta E-mail

Pokud chcete zasílat automaticky upozornění emailem, zaškrtnete políčko Odeslat e-mailové oznámení. Vyberete statusy, které chcete hlídat a zadáte příjemce pro zprávu. Příjemce nemusí být uživatel Bim.Pointu, může to být jakákoli emailová adresa.

 7. Karta Další vlastnosti

Zde přidáte další vlastnosti do karty upozornění, které chcete v kartě vidět. Nijak neovlivňují výsledky upozornění.